Биографија

Слика на авторот

Александар С. ТРАЈКОВСКИ

Александар С. ТРАЈКОВСКИ e роден на 28 март 1985 година во Битола.
Тој e доктор, македонски поет, преведувач и толкувач, редовен член и дел од Македонското научно друштво – Битола.