Зборови
што го менуваат
светот

На околу 450 страници, во книгава се издвоени цитати од тие настапи со кои рускиот претседател Путин застана во редот на најцитираните поранешни и актуелни светски политичари.