Биографија

Слика на авторот

Александер Сатерленд НИЛ

Александар Сатерленд Нил (1883–1973) бил шкотски едукатор и автор, познат по неговото училиште „Самерхил“ и по неговите филозофии за слобода на заедницата. Нил тврдел дека децата се раѓаат добри и дека природно би станале праведни и доблесни ако им се дозволи да растат без возрасни и без наметнување за моралот. Напишал 20 книги во својот живот. Неговиот стил бил едноставен и пријателски, а најчесто пишувал за рамнотежата на авторитетот и односот на мислите и чувствата.