Биографија

Слика на авторот

Вилијам Вокер АТКИНСОН

Вилијам Вокер АТКИНСОН (1862–1932) бил адвокат, трговец, издавач и автор, како и окултист и американски пионер на движењето Нова мисла. Тој, исто така, е автор на псевдонимните дела што му се припишуваат на Терон K. Димон и Јоги Рамахарака. Тој напишал околу 100 книги, сите во последните 30 години од својот живот.