Биографија

Слика на авторот

Клод БРИСТОЛ

(1891–1951)

Клод БРИСТОЛ
бил новинар, полициски репортер, уредник и лектор. Многу успешни личности низ светот стигнале до својот просперитет следејќи ја основата на неговите книги. Неговите дела инспирираат да го визуализираме животот што го бараме за да ги живееме своите соништа. Негово најзначајно дело е Магијата на верувањето.