Биографија

Слика на авторот

Кристијан Д. ЛАРСОН

Кристијан Д. ЛАРСОН
(1874–1954)
бил американски водач и учител, како и автор на метафизички книги и книги за движењето Нова мисла, за чиј основач се смета токму тој. Многу од неговите дела се печатат и се актуелни и ден-денес, и имале влијание врз многу истакнати автори и водачи.