Биографија

Мелани КЛАЈН

Мелани КЛАЈН
(1882–1960)
била пионер во областа на детската психоанализа и првата личност која се фокусирала на развојот на аналитички техники специјално дизајнирани за деца. Ја основала теоријата за односите на предметите и ја изградила техниката „терапија преку игра“. Нејзиното учење довело до формирање на еден од најпознатите правци во психоанализата, познат како Клајнова психоанализа.