Биографија

Слика на авторот

Орисон Свет МАРДЕН

Орисон Свет МАРДЕН (1848–1924) е американски инспиративен автор кој пишувал за постигнување на успех во животот. Во неговите дела тој дискутира за принципите и вредностите на здравиот разум што се потребни за успешен живот. Марден пишува во енергичен и читлив стил и користи едноставен, но луциден речник. Неговите најчитани дела се: Архитекти на вербата, Како да се успее, Животни радости и други