Биографија

Слика на авторот

Фридрих НИЧЕ

15 октомври 1844

Фридрих НИЧЕ (1844–1900) е еден од највлијателните современи мислители. На 24 години станал доктор на науки и професор по класична филозофија на Универзитетот Базел, позиција која морал да ја напушти поради нарушено здравје. Се одделил од општеството и до неговата смрт живеел со помрачена свест.
Извршил големо влијание врз многу филозофи, психолози, теолози и книжевници. Помеѓу најпознатите дела се вбројуваат: „Ecce Homo“, „Случајот Вагнер“, „Антихрист“, „Волја за моќ“.