Биографија

Слика на авторот

Алфред АДЛЕР

7 Февруари 1870

Австриски психолог, психијатар и мислител, основач
на школата на индивидуална психологија.
Неговото нагласување на важноста на чувствата
за инфериорност (комплексот на инфериорност)
е признато како изолирање на еден елемент што игра клучна улога во развојот на личноста. Адлер го смета човекот за индивидуална целина, па оттаму неговата психологија го добила своето име. Негови најпознати дела: „Лекување и воспитување“, „Познавање на животот“,
„Религијата и индивидуалната психологија“,
„Теоријата и практиката на индивидуалната психологија“.