Биографија

Слика на авторот

Сигмунд ФРОЈД

6 Мај 1856

Научник, основач на психоанализата, лекар за нервни болести, професор по нервна патологија на Универзитетот во Виена. Во 1938 година емигрирал пред нацистите во Лондон. Објавил голем број дела и психоаналитички студии со медицинска, психотерапевтска и филозофска вредност кои се преведени на сите светски јазици и продадени во милионски тиражи.