БУНТОТ НА АНГЕЛИТЕ

Секоја личност може да ги развие своите позитивни моќи, чие семе се наоѓа во потсвесниот ум. Овие позитивни сили ќе ви овозможат да ги добиете работите што ги сакате и да станете она што би сакале да бидете – покрај она што го имате и веќе сте. Потсвеста постојано работи на изразување на вашите најдлабоки верувања и желби. Таа е верен слуга што обновува, води и инспирира, но за да се извлече максимумот, потребно е големо почитување и верба во себе. Вашиот живот е вашето размислување – и резултат на вашите процеси на размислување. Несомнено, станувате она што го замислувате. Верувањето е мотивирачка сила што ви овозможува да ја постигнете целта. Не сомневајте се дека во верувањето има вистинска магија!

500 ден
Брз преглед
Купете сега

ВЛАДЕЕЊЕ СО СЕБЕСИ

Владеењето со себеси ја подразбира моќта да се постигне најмногу и најдоброто од себе, а искористувањето на оваа моќ, всушност, ја претставува вистинската цел на самоконтролата. Само животот кој се живее со владеење со себеси е вреден за живеење. Човекот е создаден за достигнувања – тоа е целта на неговиот живот. За да ја постигне оваа цел, мора постојано да напредува во владеењето со самиот себе. Оваа книга ќе ве натера да се вратите еден чекор наназад, да размислите за својот живот, да ја разберете моќта на волјата, моќта на самоконтролата и самопочитувањето. Постигнете го најдоброто од себе и инспирирајте ги другите!

500 ден
Брз преглед
Купете сега

ЖИВОТОТ НА ПЧЕЛИТЕ

Овде Метерлинк ја изразува својата филозофија за човечката состојба.  Во ова негово најпознато дело нуди брилијантен доказ дека „ниту едно живо суштество, па ни човекот, не го постигнало во центарот на својата сфера она што го постигнала пчелата“. Читателот се соочува со книга која според насловот може да се смета само како типична професионална пчеларска книга. Но, веќе со првите редови сфаќа дека е поинаку, а по понатамошното читање дека е сосема посебна и дека припаѓа на книгите што се читаат низ целиот живот и на кои постојано им се враќаме. Оваа книга е бисер меѓу делата посветени на пчелите и пчеларството, но и врвно книжевно дело. По сто години од нејзиното објавување, научните и практичните сознанија за пчелите многу се променија, но книгата го издржа целиот товар на времето и сè уште е многу актуелна.

500 ден
Брз преглед
Купете сега

ЗАВИСТ И БЛАГОДАРНОСТ

Ова фасцинантно дело ќе ги ублажи вашите деструктивни емоции, како што се алчноста или зависта, и на тој начин ќе го олесни патот на благодарноста, љубезноста и дарежливоста кон другите луѓе. Благодарноста е тесно поврзана со вербата во доброто и обезбедува справување со фрустрациите. Завидливите луѓе не можат да бидат вистински благодарни и, всушност, во основата на станувањето благодарни лежи надминувањето на зависта – како деструктивна и нарушувачка слика во нашите животи. Градете здрави ментални навики и „облечете“ го светот со убавина.

500 ден
Брз преглед
Купете сега

ЗЕН-БУДИЗМОТ И ПСИХОАНАЛИЗАТА

Кои разлики постојат помеѓу источната и западната мисла во врска со природата на човечкиот ум и нашата улога во космосот? Како зен-будизмот и психоанализата можат да ни помогнат во борбата да го реализираме целиот свој потенцијал како човечки суштества и членови на општеството? Дали мудроста на Истокот и на Западот можат да се обединат за да внесат смисла во нашите животи? Ова е брилијантна и семеjна студија за односот помеѓу двете патеки кон самосвеста – зен-будизмот и психоанализата. Овие два система се занимаваат со теоријата за човековата природа и со нивната примена, а придонесуваат за човековата благосостојба. Импресивно премостувајќи го јазот помеѓу источната духовност и западната наука имаат за цел исти нешта – надминување на алчноста во сите форми, сфаќање на сопственото битие и отворање на патот кон просветлување. Клучна книга во нашата потрага за разбирање на себе и на нашите животи.

500 ден
Брз преглед
Купете сега

ИНТЕЛИГЕНЦИЈАТА НА ЦВЕЌИЊАТА

Интелигенцијата на цвеќињата го претставува страстниот обид на Метерлинк да го популаризира научното знаење за широката публика. Тој тврди дека цвеќињата ја поседуваат моќта на мислата без знаење, капацитет што претставува форма на интелигенција. И навистина можеме да кажеме дека идеите доаѓаат до цвеќињата на ист начин како што доаѓаат кај нас. Цвеќињата наидуваат на истите препреки и на истата лоша волја, ги знаат истите закони, истите разочарувања, истите бавни и тешки триумфи. Се чини дека тие го имаат нашето трпение, нашата истрајност, нашето самољубие, истата убаво дотерана и разновидна интелигенција, речиси истите надежи и истите идеали. Ова е книга за оние кои се возбудени од креативните средби меѓу литературата и науката, како и од актуелните дебати за односот на човештвото со природниот свет.

500 ден
Брз преглед
Купете сега

КРАТКИ ПОЕМИ ЗА НАЈМЛАДИТЕ БОЕМИ

Збирката поезија „Кратки поеми за најмладите боеми“ е богата поетска ризница, мозаик од емотивни пораки, идна училишна лектира, изобилство на едноставни детски песнички, но со моќни пораки низ стиховите, преку кои авторот ни ги соопштува сопствените длабоки согледувања и сознанија за детските стравови и дава свои совети за најважните и најнужните нивни потреби. Мотивот кој најмногу го третира е вечната мистичност на детската искреност, нивната кротка невиност и, во исто време, љубопитноста на детското срце.

Генерално опфатени се најважните животни вредности за кои секое дете треба да има почит и да ги негува.

500 ден
Брз преглед
Купете сега

ЉУБОВ, ОМРАЗА, ЛЕКУВАЊЕ

Оваа книга ќе ви помогне да изградите подобра емоционална врска со другите, но и да се откриете себеси. Ќе прочитате за некои од несвесните ментални процеси кои лежат во основата на чувствата и делувањето. Од една страна импулсите на љубовта, а од друга страна интеракцијата на омразата и агресијата. Два еминентни психолози дискутираат за инстинктивните извори на емоцијата – Мелани КЛАЈН, чие учење довело до формирање на еден од најпознатите правци во психоанализата, познат како Клајнова психоанализа, и Џоун РИВИЕР, британска психоаналитичарка и преведувачка на Фројд. Разберете ја важноста на емоциите и нивниот понатамошен развиток. Ова ремек-дело е класичен водич до човековата психа и до несвесните агресии, кои денес стануваат сè поприсутни и пообемни, па оттаму е нужно нивно препознавање и лекување. Бидете архитекти на сопствената среќа!

500 ден
Брз преглед
Купете сега

МАГИЈАТА НА ВЕРУВАЊЕТО

Секоја личност може да ги развие своите позитивни моќи, чие семе се наоѓа во потсвесниот ум. Овие позитивни сили ќе ви овозможат да ги добиете работите што ги сакате и да станете она што би сакале да бидете – покрај она што го имате и веќе сте. Потсвеста постојано работи на изразување на вашите најдлабоки верувања и желби. Таа е верен слуга што обновува, води и инспирира, но за да се извлече максимумот, потребно е големо почитување и верба во себе. Вашиот живот е вашето размислување – и резултат на вашите процеси на размислување. Несомнено, станувате она што го замислувате. Верувањето е мотивирачка сила што ви овозможува да ја постигнете целта. Не сомневајте се дека во верувањето има вистинска магија!

500 ден
Брз преглед
Купете сега

ПРОДУКТИВНО РАЗМИСЛУВАЊЕ

Оваа книга е од фундаментална важност за вистинско разбирање на продуктивното размислување. Водејќи го читателот низ повеќеслојното тело на мислата, Вертхајмер ги истакнува продуктивните наспроти автоматските мисловни процеси и нивните ефекти во многу области од животот. Се состои од многу креативни процеси на размислување, меѓу кои и проблемот на фокусирањето, како најзначаен фактор за размислувањето, најпродуктивните игри во училиштето, а вклучена е и познатата задача која Вертхајмер му ја испратил на познатиот научник Алберт Ајнштајн. Ова е учење кое малите умови нема да ги вежба едноставно да го запомнуваат она што го мислеле големите умови, туку ќе ги вежба самите да станат големи.

500 ден
Брз преглед
Купете сега

ТРИЕСЕТДНЕВНА МЕНТАЛНА ДИЕТА

Оваа книга ќе ви помогне да воспоставите правилна ментална рамка и да ги разбистрите мислите во врска со многуте прашања кои си ги поставува секој човек, и кои треба да бидат одговорени пред да можете да најдете сигурност и соодветно место во поредокот на нештата. Уште веднаш можете да започнете да доживувате поголем успех, но тоа може да започне само со начинот на кој размислувате. Постојат одредени нешта кои другите можат да ги сторат за вас, меѓутоа постои едно нешто кое единствено вие самите можете да го правите за себе: да размислувате. Тоа размислување треба да биде на начин на кој вашите мисли ќе имаат корисно влијание врз вашиот секојдневен живот. Мислите стануваат ваши искуства. За да го промените светот морате да започнете од себе. Научете да се сакате себеси, затоа што само љубовта создава, а сè друго е уништувачко. Љубовта раѓа љубов!

500 ден
Брз преглед
Купете сега